Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje Centrum Edukacji Dietetycznej Justyna Pardyka, z siedzibą w Gdyni, ul. Jantarowa 22/3, 81-187 Gdynia. NIP 613-140-90-46, REGON 65110326.

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zlecenia usług dietetycznych, w tym porad żywieniowych, układania jadłospisów, analizy postępów dietoterapii, przesyłania informacji i zaleceń żywieniowych, jadłospisów oraz kart analizy składu masy ciała i innej korespondencji związanej z świadczeniem usługi dietetycznej.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usług dietetycznych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w okresie świadczenia usług dietetycznych – analizy składu ciała, przygotowywania jadłospisów i wytycznych oraz zaleceń żywieniowych, analizy sposobu odżywiania się i innych uzgodnionych z Państwem w trakcie wizyt kontrolnych.
 8. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych jest Administrator Danych osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych proszę zgłaszać w wybrany przez Państwa sposób:

 1. Mailowo na adres: kontakt@cedudiet.pl
 2. Telefonicznie: 784-081-301
 3. Listownie na adres: Centrum Edukacji Dietetycznej Justyna Pardyka, ul. Jantarowa 22/3, 81-181 Gdynia.