Zalecenia żywieniowe

Koszt: 150 zł

Obejmuje:

  • szczegółowo opisane zalecenia żywieniowe uwzględniające Twój stan zdrowia, potrzeby i umożliwiające osiągnięcie Twojego celu żywieniowego,
  • obliczone Twoje zapotrzebowanie kalorycznego wraz z propozycją diety,
  • zalecenia dotyczące obróbki termicznej, wyboru produktów, komponowania posiłków i planowania ich w ciągu dnia,
  • zalecaną suplementację.