Konsultacja dietetyczna

Koszt: 100 zł

Czas trwania: 60-90 minut

Obejmuje:

  • omówienie wywiadu zdrowotno-żywieniowego i zdrowotnego (na podstawie kwestionariusza przesłanego e-mailem),
  • omówienie dziennika żywieniowego (również przesłany e-mailem),
  • wskazanie obszarów wymagających poprawy,
  • analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze InBody 120,
  • określenie Twoich potrzeb i oczekiwań
  • ustalenie celu i formy współpracy,
  • wstępne zalecenia.