O mnie

Żywieniem interesowałam się jak tylko sięgam pamięcią. Swoje zainteresowanie oraz pasję do gotowania połączyłam, by każdego dnia móc robić to, co lubię. Ukończyłam Akademię Morską na kierunku Towaroznawstwo uzyskując tytuł inżyniera. Studia uzupełniłam specjalizacją Usługi Żywieniowe i Dietetyka, uzyskując tytuł magistra. Dodatkowo ukończyłam także kurs dietetyki i zdałam egzamin państwowy, które potwierdza moje przygotowanie uzyskując tym samym tytuł dietetyka. 

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, które jest niezależną organizacją zrzeszającą specjalistów posiadających wykształcenie wyższe z zakresu dietetyki. 

Jestem wolontariuszką Fundacji Flandria. Prowadzę warsztaty i wykłady na temat prawidłowego żywienia i dietetyki.

Swoją wiedzę poszerzam nieustannie uczestnicząc w szkoleniach, kongresach i konferencjach naukowych. Między innymi ukończyłam Certyfikowaną Akademię Dietetyka, kurs psychodietetyki, warsztaty z zakresu zaburzeń odżywiania i pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania, kurs Dietetyki Sportowej. 

W kręgu moich zainteresowań leżą zaburzenia odżywiania. Pracę magisterską pisałam na temat wpływu podejmowania aktywności fizycznej na powstawanie zaburzeń odżywiania wśród kobiet aktywnych fizycznie. Badania te kontynuuję.