L-karnityna w chorobach tarczycy

Pacjenci z nieprawidłową czynnością tarczycy odczuwają objawy zmęczenia mimo odpowiedniej wymiany hormonów tarczycy. Hormony tarczycy odgrywają istotną rolę w importowaniu i utlenianiu kwasów tłuszczowych zależnych od karnityny. Stosowanie L-karnityny przy osłabieniu siły mięśniowej (zespoły zmęczenia) i leczeniu uszkodzenia mięśni przynosi pozytywne rezultaty. Uczucie osłabienia, tak fizycznego, jak i psychicznego jest powszechne zarówno w nadczynności, jak i niedoczynności tarczycy. L-karnityna może odgrywać istotną rolę w tym względzie, co sugerują badania wskazujące na nieprawidłowe poziomy karnityny w surowicy i moczu pacjentów z dysfunkcją tarczycy.

W jednym z badań udział brało 60 pacjentów w wieku 40-60 lat, u których wciąż występowało zmęczenie (ocena skali zmęczenia [FSS] ≥ 36) ). Połowa z nich otrzymywała przez 12 tygodni dwa razy na dobę 990 mg L-karnityny. Po 12 tygodniach punktacja w skali zmęczenia FSS oraz zmęczenia fizycznego (PFS) nie uległy istotnej zmianie. Natomiast wskaźnik zmęczenia psychicznego (MFS) zmniejszył się. Zarówno PFS, jak i MFS uległy znacznej poprawie u pacjentów w wieku poniżej 50 roku życia oraz u pacjentów z FT3 ≥ 4,0 pg / ml w wyniku leczenia L-karnityną w porównaniu z placebo. 

Wyniki te sugerują, że suplementacja L-karnityną może być użyteczna w łagodzeniu objawów zmęczenia u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, szczególnie u osób poniżej 50 roku życia.

W innym badaniu wykazano znaczne zmniejszenie zawartości karnityny w mięśniach. U osób z nadczynnością tarczycy – po powrocie do normy, gdy odzyskano stan eutyreozy, natomiast u pacjentów z niedoczynnością tarczycy poprawa nastąpiła po osiągnięciu stanu eutyreozy. 

Poziom karnityny mięśniowej zależy zarówno niedoczynności, jak i nadczynności tarczycy. Spadek karnityny mięśniowej w obu stanach może przyczyniać się do miopatii tarczycowej.

Przeprowadzono także badania obserwacyjne w celu oceny wpływu suplementacji l-karnityną i selenem na zmniejszenie objawów subklinicznej nadczynności tarczycy. W badaniu wzięli udział pacjenci z poziomami TSH pomiędzy 0,1-0,4 mIU / l. Pacjenci otrzymywali doustnie jedną tabletkę zawierającą 500 mg l-karnityny i 83 mcg selenu, codziennie przez 1 miesiąc. Pierwszorzędnym wynikiem była poprawa jakości życia (QoL) wraz z zanikaniem głównych objawów (subiektywnej symptomatologii) związanych z subkliniczną nadczynnością tarczycy, ocenianych za pomocą 9-punktowego badania ankietowego. Drugorzędne wyniki obejmowały pomiar TSH, fT3 i fT4, TPOAb, TgAb. Pierwotne i wtórne wyniki oceniano w punkcie wyjściowym, po zakończeniu leczenia i po kolejnym miesiącu bez leczenia.

Po 1-miesięcznym leczeniu subiektywna symptomatologia znacząco spadła prawie o połowę, w następnym miesięcznym okresie bez leczenia wzrósł ponownie, prawie do wartości wyjściowej. Hormony tarczycy i przeciwciała pozostawały w normalnym zakresie.

Suplementacja l-karnityną oraz selenem znacząco zmniejszyła objawy związane z subkliniczną nadczynnością tarczycy, poprawiając jakość życia pacjentów, bez znaczących modyfikacji ich profilu endokrynnego. Niemniej jednak w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie badań randomizowanych.

Podsumowując, osoby chorujące na niedoczynność lub nadczynność tarczycy, w zależności od zgłaszanych dolegliwości i stopnia nasielnia objawów choroby, powinny rozważyć suplementację L-karnityną.

Źródła:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27432821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28537653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089106

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.